Stanovení enantiomerů theaninu pomocí HPLC, porovnání metod detekce

Autoři

  • T. Šlechtová Katedra fyzikální a makromolekulární chemie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Praha
  • K. Kalíková Katedra fyzikální a makromolekulární chemie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Praha
  • E. Tesařová Katedra fyzikální a makromolekulární chemie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Praha

Klíčová slova:

HPLC, theanin, derivatizace, 9-fluorenylmethyloxykarbonyl chlorid, dansyl chlorid

Abstrakt

Theanine, a non-proteinogenic amino acid present in tea leaves, is well known for its health promoting effects such as lowering blood pressure, reducing caffeine side effects, improving memory and supporting the immunity system. Theanine occurs in dietary supplements as racemate, while they should contain only the ʟ-enantiomer. The article deals with the optimization of separation and detection of underivatized and derivatized theanine enantiomers on a chiral teicoplanin-based stationary phase. The chromatographic limits of detection and quantification were determined with the aim to assess the content of the theanine enantiomers in dietary supplements.

Stahování

Publikováno

15.03.2013

Jak citovat

Šlechtová, T., Kalíková, K., & Tesařová, E. (2013). Stanovení enantiomerů theaninu pomocí HPLC, porovnání metod detekce. Chemické Listy, 107(3), 228–232. Získáno z http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/746

Číslo

Sekce

Články

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)