Techniky metabolomiky v biomedicíně

Autoři

  • P. Wojtowicz Laboratoř dědičných metabolických poruch a Ústav molekulární a translační medicíny, LF UP v Olomouci, Olomouc
  • H. Janečková Laboratoř dědičných metabolických poruch a Ústav molekulární a translační medicíny, LF UP v Olomouci, Olomouc
  • D. Friedecký Laboratoř dědičných metabolických poruch a Ústav molekulární a translační medicíny, LF UP v Olomouci, Olomouc
  • T. Adam Laboratoř dědičných metabolických poruch a Ústav molekulární a translační medicíny, LF UP v Olomouci, Olomouc

Klíčová slova:

metabolomika, plynová chromatografie, kapalinová chromatografie, kapilární elektroforéza, hmotnostní spektrometrie, zpracování dat

Abstrakt

Global metabolite profiling, often called metabolo­mics, is an expanding research field. Together with genomics, transcriptomics and proteomics, it provides additional information on specific changes occurring in biological systems, allowing to better understand metabolic pathways and their pathologies. This review highlights the current metabolomic challenges in biomedicinal research using chromatographic and electrophoretic separation techniques coupled mostly with mass spectrometry. The most frequently used procedures for obtaining bioinformation data are introduced as well.

Stahování

Publikováno

15.01.2013

Jak citovat

Wojtowicz, P., Janečková, H., Friedecký, D., & Adam, T. (2013). Techniky metabolomiky v biomedicíně. Chemické Listy, 107(1), 3–11. Získáno z http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/781

Číslo

Sekce

Články