Prostatický specifický antigen, metalothionein a caveolin-1 jako markery vzniku a rozvoje karcinomu prostaty

Autoři

  • M. Sztalmachová Ústav patologické fyziologie, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita Brno, Brno ǀ Ústav chemie a biochemie, Agronomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně, Brno
  • J. Gumulec Ústav patologické fyziologie, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita Brno, Brno
  • N. Cernei Ústav chemie a biochemie, Agronomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně, Brno ǀ Středoevropský technologický institut, Vysoké učení technické, Brno
  • M. Hlavna Ústav patologické fyziologie, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita Brno, Brno
  • O. Zítka Ústav chemie a biochemie, Agronomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně, Brno ǀ Středoevropský technologický institut, Vysoké učení technické, Brno
  • P. Babula Ústav přírodních léčiv, Farmaceutická fakulta, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Brno
  • V. Adam Ústav chemie a biochemie, Agronomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně, Brno ǀ Středoevropský technologický institut, Vysoké učení technické, Brno
  • R. Kizek Ústav chemie a biochemie, Agronomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně, Brno ǀ Středoevropský technologický institut, Vysoké učení technické, Brno
  • M. Masařík Ústav patologické fyziologie, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita Brno, Brno ǀ Středoevropský technologický institut, Vysoké učení technické, Brno

Klíčová slova:

karcinom prostaty, metalothionein, prostatický specifický antigen, caveolin-1

Abstrakt

The current diagnostic limitations of prostate cancer have shown that the development of new approaches to early detection of aggressive forms of of the cancer is very important. A comprehensive approach to detection of potential tumour markers using different methods and their optimization is described. We focused on caveolin-1 and metallothionein and the obtained results were compared with prostate specific antigen as a golden standard of prostate cancer markers. All the mentioned markers were detected on both the mRNA and protein levels in three types of prostate cell lines. Metallothionein and caveolin-1 rank among the promising markers in prostate cancer diagnosis, especially for distinguishing aggressive silent forms of the disease.

Publikováno

15.11.2012

Jak citovat

Sztalmachová, M., Gumulec, J., Cernei, N., Hlavna, M., Zítka, O., Babula, P., Adam, V., Kizek, R., & Masařík, M. (2012). Prostatický specifický antigen, metalothionein a caveolin-1 jako markery vzniku a rozvoje karcinomu prostaty. Chemické Listy, 106(11), 1075–1080. Získáno z http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/819

Číslo

Sekce

Články

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)

1 2 > >>