Vývoj a súčasné trendy pri príprave nanoštruktúrovaných biosenzorov

Autoři

  • T. Bertók Oddelenie glykobiotechnológie, Chemický ústav, Slovenská akadémia vied, Bratislava
  • J. Šefčovičová Oddelenie glykobiotechnológie, Chemický ústav, Slovenská akadémia vied, Bratislava
  • P. Gemeiner Oddelenie glykobiotechnológie, Chemický ústav, Slovenská akadémia vied, Bratislava
  • J. Tkáč Oddelenie glykobiotechnológie, Chemický ústav, Slovenská akadémia vied, Bratislava

Klíčová slova:

biosenzor, nanočastice, nanorúrky, samo-usporiadaná monovrstva, nanotechnológie

Abstrakt

This review deals with the main characteristics of modern nanostructures like Au nanoparticles or C nanotubes and the great potential of their application in biosensor manufacture. The principles of biosensing are also mentioned, focusing on the label-free electrochemical detection using self-assembled monolayers on Au surfaces. This review deals mostly with biosensors for use in clinical chemistry and diagnostics as immunosensors. Application of nanoparticles can improve electrode transduction although antigens and antibodies do not form a redox couple.

Stahování

Publikováno

15.03.2012

Jak citovat

Bertók, T., Šefčovičová, J., Gemeiner, P., & Tkáč, J. (2012). Vývoj a súčasné trendy pri príprave nanoštruktúrovaných biosenzorov. Chemické Listy, 106(3), 174–181. Získáno z http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/960

Číslo

Sekce

Články