Iontové kapaliny a jejich polymerní analogy: nové membránové materiály

Autoři

  • J. Žitka Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i., Praha
  • Z. Pientka Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i., Praha

Klíčová slova:

iontová kapalina, polymerizovaná iontová kapalina, membrána

Abstrakt

The article reviews the properties of ionic liquids and their polymeric analogues, the preparation of membranes based on ionic liquids and/or poly(ionic liquids) and main prospective applications of membranes containing ionic liquids. These applications include CO2/CH4 separation (biogas purification) and the electrochemical energy conversion and storage (in lithium-ion batteries, supercapacitors and fuel cells).

Stahování

Publikováno

15.03.2017

Jak citovat

Žitka, J., & Pientka, Z. (2017). Iontové kapaliny a jejich polymerní analogy: nové membránové materiály. Chemické Listy, 111(3), 192–196. Získáno z http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/98

Číslo

Sekce

Články