Archivy - strana 2

 • Vol 114 No 8 (2020)

  Inhibitory proteas v chemoterapii

  Živočišné lipoxygenasy

  Biomarkery Alzheimerovy nemoci

  Oxidační degradace kontaminantů

   

   

   

  Ročník 114

  CHLSAC 114 (8) 513-568 (2020)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 114 No 7 (2020)

  Chlorochin jako léčivo

  Glutamin v terapii nádorů

  Vonné a chuťové látky v ovoci

  10 let Metrohm ČR

  Bulletin

   

   

  Ročník 114

  CHLSAC 114 (7) 425-512 (2020)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 114 No 6 (2020)

  Speciační analýza arsenu

  Uvolňování kovů z kloubních náhrad

  Lékové formulace zabraňující zneužívání opiátů

  Bioaplikace nanostrukturovaného stříbra

   

   

   

  Ročník 114

  CHLSAC 114 (6) 373-424 (2020)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 114 No 5 (2020)

  Lipozomální přípravky pro plicní podání

  Selen v krevním séru

  Kyselina mléčná v nádorovém prostředí

  Přesnost analýzy v klinické biochemii

   

   

   

  Ročník 114

  CHLSAC 114 (5) 321-372 (2020)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 114 No 4 (2020)

  Homeopatie. Ano či ne?

  Fosfor z odpadních vod

  Friedrich August Kekulé

  Destigmatizace konopí

  Bulletin

   

   

  Ročník 114

  CHLSAC 114 (4) 249-320 (2020)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 114 No 3 (2020)

  Hmotnostní spektrometrie

  Ionizační techniky

  Kvantitativní analýza

  Proteomika a strukturní biologie

  Aplikace

   

   

  Ročník 114

  CHLSAC 114 (3) 161-248 (2020)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 114 No 2 (2020)

  Hmotnostní spektrometrie

  Chemie iontů, ionizace a fragmentace

  Hmotnostní analyzátory

  Tandemová hmotnostní spektrometrie

  Základy interpretace spekter

   

   

  Ročník 114

  CHLSAC 114 (2) 085-160 (2020)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 114 No 1 (2020)

  100 let Přírodovědecké fakulty UK Praha

  Z historie analytické chemie

  Suché obalování tablet

  Příprava kovových nanočástic

  Nobelova cena za lithium-iontové baterie

   

   

  Ročník 114

  CHLSAC 114 (1) 001-084 (2020)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 113 No 12 (2019)

  Nobelova cena za polarografii

  Vsádková injekční analýza

  Bioaktivní povrchy

  Makroporézní hydrogely

  Prolyloligopeptidasa

   

   

  Ročník 113

  CHLSAC 113 (12) 701-758 (2019)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 113 No 11 (2019)

  Hydridy hliníku a boru jako reduktanty

  Léčiva a drogy v životním prostředí

  Biologicky aktivní produkty probiotik

  Stafylokokové enterotoxiny

   

   

   

  Ročník 113

  CHLSAC 113 (11) 645-700 (2019)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 113 No 10 (2019)

  Sto let IUPAC

  Dávkování suspenze v atomové spektrometrii

  Slinné peptidy

  Mikroplasty ve vodním prostředí

  Endofyty z révy vinné 

   

   

  Ročník 113

  CHLSAC 113 (10) 573-644 (2019)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 113 No 9 (2019)

  Maskování chuti ve farmacii

  Vizualizace daktyloskopických stop

  Digitální PCR

  Těžký plyn při chemických haváriích

   

   

   

  Ročník 113

  CHLSAC 113 (9) 521-572 (2019)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 113 No 8 (2019)

  MS nanočástic

  Biosenzory pro N-acyl-homoserinové laktony

  Modulace uvolňování léčiv

  Nízkoteplotní plazma v medicíně

  Porézní geopolymery

   

   

  Ročník 113

  CHLSAC 113 (8) 477-520 (2019)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 113 No 7 (2019)

  Rychlé chromatografické separace

  Příprava slitin Fe-Al-Si práškovou metalurgií

  Výuka chemie

  Bulletin

   

   

   

  Ročník 113

  CHLSAC 113 (7) 405-476 (2019)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 113 No 6 (2019)

  Thorium v životním prostředí

  Biodegradovatelné polymery

  Prostorové struktury na povrchu polymerů

  Pevné disperze léčiv

   

   

   

  Ročník 113

  CHLSAC 113 (6) 349-404 (2019)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 113 No 5 (2019)

  Značení GMO

  Druhová identifikace ryb

  3D tisk ve výrobě léků

  Funkce G-kvadruplexů

   

   

   

  Ročník 113

  CHLSAC 113 (5) 281-348 (2019)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 113 No 4 (2019)

  Mezinárodní rok periodické soustavy prvků

  Svět podle Hieronyma Bosche

  Cena Karla Štulíka 2019

  Demonstrační laboratoř Metrohm

   

   

   

  Ročník 113

  CHLSAC 113 (4) 189-280 (2019)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 113 No 3 (2019)

  Samovýroba léčiv

  Chemická legislativa v praxi

  Seskviterpenové laktony

  Vtištěné polymery v chromatografii

   

   

   

  Ročník 113

  CHLSAC 113 (3) 133-188 (2019)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 113 No 2 (2019)

  Žlučové kyseliny

  Odolnost ochranných oděvů

  Ekotoxicita nanočástic

  Kyselina mléčná jako signální molekula

  Modifikované zeolitové pěny

   

   

  Ročník 113

  CHLSAC 113 (2) 081-132 (2019)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 113 No 1 (2019)

  Preisova cena 2018

  Rozpouštědla v restaurátorské praxi

  Rizika mikroplastů

  Nanokompozity v bioinženýrství

  Bulletin

   

   

  Ročník 113

  CHLSAC 113 (1) 001-080 (2019)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 112 No 12 (2018)

  Eliminační voltametrie

  Malé nekódující RNA

  Molekulový pohled na vodu

  Alternativní desulfurace paliv

  Porézní nosiče ve farmacii

   

   

  Ročník 112

  CHLSAC 112 (12) 801-872 (2018)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 112 No 11 (2018)

  Lékové formy vinanu zolpidemu

  Morfologie částic v léčivech

  Porézní polymery v katalýze

  Příprava nanostruktur excimerovým laserem

  Amylasy v medu

   

   

  Ročník 112

  CHLSAC 112 (11) 733-800 (2018)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 112 No 10 (2018)

  Rudolfu Zahradníkovi k devadesátinám

  Molekuly v elektromagnetickém poli

  Strojové učení v chemii

  Selektivní aktivace vazeb C-H

  Pokročilé kvantově chemické metody

   

   

  Ročník 112

  CHLSAC 112 (10) 633-732 (2018)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 112 No 9 (2018)

  Změna klimatu a větrná energetika

  Analýza arsenu v potravinách

  Separace a stanovení anorganických nanočástic

  Přízemní ozon

   

   

   

  Ročník 112

  CHLSAC 112 (9) 573-632 (2018)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 112 No 8 (2018)

  Výročí prof. O. Wichterleho

  Aktuální témata řešená na Ústavu makromolekulární chemie

  Polymery pro biomedicínské aplikace

  Polymery pro baterie, elektronické a optické aplikace

  Polymerní konstrukční materiály 

   

   

  Ročník 112

  CHLSAC 112 (8) 489-572 (2018)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

26-50 z 324