Archivy - strana 2

 • Vol 116 No 3 (2022)

  Ženy v české chemii

  Sub/superkritická fluidní chromatografie

  Vývoj léčiv na bázi thiadiazolů

  Hemové senzorové proteiny

  Využití 3D lipidových matricí

  Multiresponzivní polymerní tracery

   

  Ročník 116

  CHLSAC 116 (3) 145-200 (2022)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 116 No 2 (2022)

  100 let polarografie

  Grafické abstrakty v Chemických listech

  Ukládání vyhořelého jaderného paliva

  Hormon mládí

  Nanočástice stříbra ve vodárenství

   

   

  Ročník 116

  CHLSAC 116 (2) 097-144 (2022)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 116 No 1 (2022)

  Metrologie ve stanovení kovů

  Neurohypofyzární peptidy v lékařství

  Práškové částice pro plicní podání

  Membránové kontaktory

  Bulletin

   

   

  Ročník 116

  CHLSAC 116 (1) 001-096 (2022)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 115 No 12 (2021)

  Polymery pro tkáňové inženýrství

  Virulence bakterie Pseudomonas aeruginosa

  Kyselina orthokřemičitá a lidské zdraví

  Mobilní aplikace ve výuce

   

   

   

  Ročník 115

  CHLSAC 115 (12) 633-688 (2021)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 115 No 11 (2021)

  Cirkulující nádorové buňky

  Nanočástice stříbra ve vodním hospodářství

  Zázračný kořen ze Sibiře

  Biorelevantní zkoušky disoluce

  Příprava nenamrzajících povrchů

   

   

  Ročník 115

  CHLSAC 115 (11) 581-632 (2021)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 115 No 10 (2021)

  Šéfredaktoři Chemických listů

  Historie a současnost chemických spolků

  Medaile Rudolfa Brdičky

  Cena Metrohm 2021

   

   

   

  Ročník 115

  CHLSAC 115 (10) 497-580 (2021)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 115 No 9 (2021)

  Jalovčinky a jalovcová

  Nesteroidní antiflogistika ve vodách

  Testování antibakteriálního účinku textilií

  Nevidomí studenti a chemie

   

   

   

  Ročník 115

  CHLSAC 115 (9) 457-496 (2021)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 115 No 8 (2021)

  Bakterie k přípravě nanočástic

  Odpadní vody z výroby papíru

  Mlha jako významný jev v atmosféře

  Nové pohledy na analytickou chemii

   

   

   

  Ročník 115

  CHLSAC 115 (8) 413-456 (2021)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 115 No 7 (2021)

  Heterogenní radikálové polymerizace

  3D tisk v biomedicíně

  Elektronová difrakce

  Cena Karla Štulíka 2021

   

   

   

  Ročník 115

  CHLSAC 115 (7) 337-412 (2021)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 115 No 6 (2021)

  Fluorované organické látky v pitné vodě

  Sekundární metabolity rodu Monascus

  Odlehlé hodnoty v chemických měřeních

  Selektivní hydrogenace dienů

   

   

   

  Ročník 115

  CHLSAC 115 (6) 289-336 (2021)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 115 No 5 (2021)

  Látky ovlivňující kanabinoidní receptory

  Mykoparazitismus rodu Pythium

  Biodeteriorace audiovizuálních materiálů

  Využití polysacharidů v syntéze peptidů

   

   

   

  Ročník 115

  CHLSAC 115 (5) 245-288 (2021)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 115 No 4 (2021)

  Biologicky aktivní látky z řas a sinic

  Slabé molekulární interakce v senzorech

  Budoucnost kapalinové chromatografie

  Volby do České společnosti chemické

   

   

   

  Ročník 115

  CHLSAC 115 (4) 165-244 (2021)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 115 No 3 (2021)

  Lektiny v medicíně

  Koelektrolytická výroba chemických specialit

  LC/MS-MS imunosupresiv

  Roubování nanočástic na polymery

   

   

   

  Ročník 115

  CHLSAC 115 (3) 125-164 (2021)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 115 No 2 (2021)

  7-Deazapurinové nukleosidy

  Chemie proti dřevokazným houbám

  Sledování skládkových emisí

  Objasnění havárie Ethylenové jednotky Litvínov

   

   

   

  Ročník 115

  CHLSAC 115 (2) 081-124 (2021)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 115 No 1 (2021)

  Kardioglykosidy

  Povrchová energie pevných látek

  Rostlinné toxiny v medu

  Vodíkové technologie

  Bulletin

   

   

  Ročník 115

  CHLSAC 115 (1) 001-080 (2021)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 114 No 12 (2020)

  Náhodný objev nových léčiv

  Nanostrukturování polymerů indukované vrásněním

  Antibiotika a bakteriální rezistence v odpadních vodách

  Biologické metody syntézy nanočástic

  Biotransformace manganu 

   

   

  Ročník 114

  CHLSAC 114 (12) 789-864 (2020)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 114 No 11 (2020)

  Monolity

  Transport náboje v polymerních polovodičích

  Výroba syntézních plynů

  Stanovení štěpných produktů uranu

  Sledování stárnutí celulosových materiálů 

   

   

  Ročník 114

  CHLSAC 114 (11) 717-788 (2020)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 114 No 10 (2020)

  Farmaceuti na PřF UK

  HIV a betulinová kyselina

  Bionafta druhé generace

  Bulletin

   

   

   

  Ročník 114

  CHLSAC 114 (10) 633-716 (2020)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 114 No 9 (2020)

  Historie výuky farmacie na PřF UK

  Systém CRISPR-Cas9

  Techniky mletí ve farmaceutické technologii

  Imunoanalýza viru klíšťové encefalitidy

   

   

   

  Ročník 114

  CHLSAC 114 (9) 569-632 (2020)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 114 No 8 (2020)

  Inhibitory proteas v chemoterapii

  Živočišné lipoxygenasy

  Biomarkery Alzheimerovy nemoci

  Oxidační degradace kontaminantů

   

   

   

  Ročník 114

  CHLSAC 114 (8) 513-568 (2020)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 114 No 7 (2020)

  Chlorochin jako léčivo

  Glutamin v terapii nádorů

  Vonné a chuťové látky v ovoci

  10 let Metrohm ČR

  Bulletin

   

   

  Ročník 114

  CHLSAC 114 (7) 425-512 (2020)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 114 No 6 (2020)

  Speciační analýza arsenu

  Uvolňování kovů z kloubních náhrad

  Lékové formulace zabraňující zneužívání opiátů

  Bioaplikace nanostrukturovaného stříbra

   

   

   

  Ročník 114

  CHLSAC 114 (6) 373-424 (2020)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 114 No 5 (2020)

  Lipozomální přípravky pro plicní podání

  Selen v krevním séru

  Kyselina mléčná v nádorovém prostředí

  Přesnost analýzy v klinické biochemii

   

   

   

  Ročník 114

  CHLSAC 114 (5) 321-372 (2020)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 114 No 4 (2020)

  Homeopatie. Ano či ne?

  Fosfor z odpadních vod

  Friedrich August Kekulé

  Destigmatizace konopí

  Bulletin

   

   

  Ročník 114

  CHLSAC 114 (4) 249-320 (2020)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 114 No 3 (2020)

  Hmotnostní spektrometrie

  Ionizační techniky

  Kvantitativní analýza

  Proteomika a strukturní biologie

  Aplikace

   

   

  Ročník 114

  CHLSAC 114 (3) 161-248 (2020)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

26-50 z 365