Možnosti zlepšení současného stavu analýzy a hodnocení rizik

Autoři

  • Otakar J. Mika Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí, Vysoké učení technické, Fakulta chemická, Brno

Klíčová slova:

prevence závažné havárie, chemická havárie, nebezpečná chemická látka, analýza a hodnocení rizik, modelování dopadů havarijních úniků

Abstrakt

The present state of prevention of major accidents in chemical plants is characterized, the main stress being put on the current state of risk analysis. The review includes proposals for improvement. Supporting software tools for risk analysis are discussed.

Stahování

Publikováno

15.12.2011

Jak citovat

Mika, O. J. (2011). Možnosti zlepšení současného stavu analýzy a hodnocení rizik . Chemické Listy, 105(12), 926–929. Získáno z http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/1060

Číslo

Sekce

Články

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)