Hodnocení rizik souvisejících s použitím kapalného amoniaku

Autoři

  • Otakar J. Mika Vysoké učení technické, Fakulta chemická, Brno
  • Jiří Matoušek Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Kamenice, Brno

Klíčová slova:

amoniak, závažná chemická havárie, modelování úniků amoniaku, zóna havarijního plánování

Abstrakt

The hazardous toxic chemical substance – liquid ammonia is widely used as a cooling medium in about 500-600 food industry facilities and 155 ice stadiums in the Czech Republic. Even a small accidental leakage could be very dangerous for people in the vicinity of risk sources. Consequences of small leakages of ammonia were modelled and confronted with existing legal instruments. A new approach is suggested for a special emergency plan for facilities with dangerous amounts of liquid ammonia, which are, however, below legal limits.

Stahování

Publikováno

15.07.2011

Jak citovat

Mika, O. J., & Matoušek, J. (2011). Hodnocení rizik souvisejících s použitím kapalného amoniaku . Chemické Listy, 105(7), 514–517. Získáno z http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/1114

Číslo

Sekce

Články

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)