Model cerebrálních vazospazmů a metabolomické mapování

Autoři

  • A. Hejčl Neurochirurgická klinika Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, Krajská zdravotní, a.s., Masarykova nemocnice, o.z., Ústí nad Labem, Česká republika | Fakultní nemocnice u sv. Anny, Mezinárodní centrum klinického výzkumu, Brno, Česká republika | Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i., Oddělení neurověd, Praha, Česká republika
  • K. Vondráková Oddělení vývojové epileptologie, Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha, Česká republika | Katedra fyziologie, Přírodovědecká fakulta UK, Praha, Česká republika
  • P. Kelbich Oddělení biochemie, Krajská zdravotní, a.s., Masarykova nemocnice, Ústí nad Labem, Česká republika
  • M. Sameš Neurochirurgická klinika Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, Krajská zdravotní, a.s., Masarykova nemocnice, o.z., Ústí nad Labem, Česká republika
  • G. Tsenov Oddělení vývojové epileptologie, Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha, Česká republika | Oddělení neurověd, biomedicíny a pohybových věd, Lékařská fakulta, Univerzita ve Veroně, Verona, Itálie
  • P. Kačer Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha, Česká republika

Klíčová slova:

cerebrální vasospasmy, mikrodialýza, endotelin-1, HPLC, MS

Abstrakt

Cerebral vasospasm (CV) is a one of the main factors leading to high morbidity and mortality in patients with a severe subarachnoid hemorrhage. Biomarkers of early diagnosis of the vasospasm development and progression are still poorly understood. Use of microdialysis (MD) techniques combined with modern practices in metabolomic analysis can significantly contribute to the understanding of these phenomena. The aim of this study was to design an animal model of the CV for understanding biochemical correlates of CVs, their development and progression. Intrahippocampal infusion of endothelin-1, a potent vasoconstrictor, in adult rats was used to mimic CV-condition. A range of biomarkers relevant to clinical practice was monitored using the MD and the HPLC-MS analysis. As a result, we developed a suitable model and a selective method of analysis to monitor neurochemical correlates that are highly relevant for future experimental and clinical research.

Stahování

Publikováno

15.01.2017

Jak citovat

Hejčl, A., Vondráková, K., Kelbich, P., Sameš, M., Tsenov, G., & Kačer, P. (2017). Model cerebrálních vazospazmů a metabolomické mapování. Chemické Listy, 111(1), 56–61. Získáno z http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/113

Číslo

Sekce

Články

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)

1 2 3 > >>