Vol 110 No 12 (2016)

					Náhled Vol 110 No 12 (2016)

Lektinové biočipy

Polyhydroxyalkanoáty z biomasy

Termochemické výpočty webovou službou

Markushovy vzorce v patentech

Mikroreaktory pro speciální chemikálie

 

 

Ročník 110

CHLSAC 110 (12) 841-960 (2016)

ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

http://www.chemicke-listy.cz

Publikováno: 15.12.2016

Články