Perzistentní organické látky v životním prostředí a technologie pro jejich odstraňování

Autoři

  • L. Filip Ústav organické technologie, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha
  • A. Zolal Ústav organické technologie, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha

Klíčová slova:

POP, odstraňování, technologie, perzistentní látky

Abstrakt

Persistent organic pollutants are highly stable and toxic substances with ability of bioaccumulation. The occurrence of persistent organic pollutants in the environment is still an on-going issue despite the wide range of various technologies available to remove such compounds. This review article summarizes the main thermal and reduction technologies, including the technology of biodegradation, designed for removal of these pollutants, and highlights their main advantages and disadvantages, as well as complications associated with their application.

Stahování

Publikováno

15.12.2017

Jak citovat

Filip, L., & Zolal, A. (2017). Perzistentní organické látky v životním prostředí a technologie pro jejich odstraňování. Chemické Listy, 111(12), 782–788. Získáno z http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/2821

Číslo

Sekce

Články

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)