Příprava ozonu pro školní i laboratorní užití

Autoři

  • V. Richtr Katedra chemie, Fakulta pedagogická, Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň
  • D. Rieger Nové technologie – výzkumné centrum, Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň
  • L. Vála Katedra chemie, Fakulta pedagogická, Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň
  • J. Štrofová Katedra chemie, Fakulta pedagogická, Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň
  • M. Kraitr Katedra chemie, Fakulta pedagogická, Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň

Klíčová slova:

ozon, kyslík, ozonizátor

Abstrakt

Development of and experiments with ozone generator are described. The proposed ozonation systems use as the source of high voltage the spool of Ruhmkorff's inductor or automobile ignition spool. Ozonation pipe of our ozon design was used.

Stahování

Publikováno

15.10.2015

Jak citovat

Richtr, V., Rieger, D., Vála, L., Štrofová, J., & Kraitr, M. (2015). Příprava ozonu pro školní i laboratorní užití. Chemické Listy, 109(10), 799–803. Získáno z http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/305

Číslo

Sekce

Články