Geopolymerní kompozit na bázi roztoku křemičitanu draselného s plnivem o různém granulometrickém složení

Autoři

  • L. Kullová Nové technologie – výzkumné centrum, Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň
  • T. Kovářík Nové technologie – výzkumné centrum, Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň
  • D. Rieger Nové technologie – výzkumné centrum, Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň
  • M. Čekalová Nové technologie – výzkumné centrum, Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň

Klíčová slova:

geopolymer, kompozit, granulometrie, plnivo, viskozita, mechanická pevnost, mikrostruktura

Abstrakt

This study deals with preparing geopolymer composite materials based on potassium silicate solution with the addition of different grain size composition of the filler. The influence of granulometry of added filler was studied in relation to viscosity, mechanical properties and microstructure of composite materials (apparent porosity, apparent relative density and bulk density) and to the relationship between them. It has been found that the composite samples showing the best mechanical properties contained a filler with a granulometric composition calculated by the Fuller-Thompson model and a reduced content of fine fractions (63–150 μm). These composite samples also exhibit the best microstructure characteristics.

Stahování

Publikováno

15.08.2016

Jak citovat

Kullová, L., Kovářík, T., Rieger, D., & Čekalová, M. (2016). Geopolymerní kompozit na bázi roztoku křemičitanu draselného s plnivem o různém granulometrickém složení. Chemické Listy, 110(8), 581–584. Získáno z http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/174

Číslo

Sekce

Články

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)