Fotometrické stanovení fosforečnanů v půdě jako nedestruktivní metoda archeologického výzkumu

Autoři

  • J. Hrdlička Nové technologie – výzkumné centrum, Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň
  • P. Baierl Nové technologie – výzkumné centrum, Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň
  • L. Holata Katedra archeologie, Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň
  • M. Čekalová Nové technologie – výzkumné centrum, Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň
  • J. Brandštýl Katedra chemie, Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň
  • P. Vařeka Katedra archeologie, Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň

Klíčová slova:

stanovení fosforečnanů, archeologie

Abstrakt

We have described a photometric method for determination of phosphate in soils. The samples for testing were obtained from different depths of ground in the farmstead of deserted medieval village Sloupek (Rokycany region). Different methods of phosphate extraction were tested, too. Results of the final method were compared with archaeological excavation.

Stahování

Publikováno

15.05.2014

Jak citovat

Hrdlička, J., Baierl, P., Holata, L., Čekalová, M., Brandštýl, J., & Vařeka, P. (2014). Fotometrické stanovení fosforečnanů v půdě jako nedestruktivní metoda archeologického výzkumu. Chemické Listy, 108(5), 475–478. Získáno z http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/505

Číslo

Sekce

Články

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)