Techniky a aplikace povrchově zesílené Ramanovy spektroskopie se zaměřením na umělecká díla

  • Š. Kučková AXES Research Group, Department of Chemistry, University of Antwerp, Antverpy, Belgie | Polychrome Artefacts Laboratory, Royal Institute for Cultural Heritage, Brusel, Belgie | Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Ústav biochemie a mikrobiologie, Praha, Česká republika | Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra chemie a didaktiky chemie, Praha, Česká republika
  • E. Hamidi-Asl AXES Research Group, Department of Chemistry, University of Antwerp, Antverpy, Belgie
  • I. Matulková Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra anorganické chemie, Praha, Česká republika
  • R. Hynek Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Ústav biochemie a mikrobiologie, Praha, Česká republika
  • K. de Wael AXES Research Group, Department of Chemistry, University of Antwerp, Antverpy, Belgie
  • J. Sanyova Polychrome Artefacts Laboratory, Royal Institute for Cultural Heritage, Brusel, Belgie
  • K. Janssens AXES Research Group, Department of Chemistry, University of Antwerp, Antverpy, Belgie
Klíčová slova: spektroskopie povrchem zesíleného Ramanova rozptylu (SERSS), biosenzory, umělecká díla

Abstrakt

The review is devoted to a modern method of vibrational spectroscopy – surface enhanced Raman spectroscopy. Its principle and some of its special variants (imunno-SERS and TERS (Tip-Enhanced Raman Spectroscopy)) are described in a simplified manner. Wide application possibilities are demonstrated on selected examples from its application in cultural heritage.

Publikované
2018-05-15
Jak citovat
[1]
Kučková, Š., Hamidi-Asl, E., Matulková, I., Hynek, R., de Wael, K., Sanyova, J. a Janssens, K. 2018. Techniky a aplikace povrchově zesílené Ramanovy spektroskopie se zaměřením na umělecká díla. Chemické listy. 112, 5 (kvě. 2018), 312-316.
Sekce
Články