Techniky a aplikace povrchově zesílené Ramanovy spektroskopie se zaměřením na umělecká díla

Autoři

  • Š. Kučková AXES Research Group, Department of Chemistry, University of Antwerp, Antverpy, Belgie | Polychrome Artefacts Laboratory, Royal Institute for Cultural Heritage, Brusel, Belgie | Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Ústav biochemie a mikrobiologie, Praha, Česká republika | Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra chemie a didaktiky chemie, Praha, Česká republika
  • E. Hamidi-Asl AXES Research Group, Department of Chemistry, University of Antwerp, Antverpy, Belgie
  • I. Matulková Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra anorganické chemie, Praha, Česká republika
  • R. Hynek Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Ústav biochemie a mikrobiologie, Praha, Česká republika
  • K. de Wael AXES Research Group, Department of Chemistry, University of Antwerp, Antverpy, Belgie
  • J. Sanyova Polychrome Artefacts Laboratory, Royal Institute for Cultural Heritage, Brusel, Belgie
  • K. Janssens AXES Research Group, Department of Chemistry, University of Antwerp, Antverpy, Belgie

Klíčová slova:

spektroskopie povrchem zesíleného Ramanova rozptylu (SERSS), biosenzory, umělecká díla

Abstrakt

The review is devoted to a modern method of vibrational spectroscopy – surface enhanced Raman spectroscopy. Its principle and some of its special variants (imunno-SERS and TERS (Tip-Enhanced Raman Spectroscopy)) are described in a simplified manner. Wide application possibilities are demonstrated on selected examples from its application in cultural heritage.

Stahování

Publikováno

15.05.2018

Jak citovat

Kučková, Š., Hamidi-Asl, E., Matulková, I., Hynek, R., de Wael, K., Sanyova, J., & Janssens, K. (2018). Techniky a aplikace povrchově zesílené Ramanovy spektroskopie se zaměřením na umělecká díla. Chemické Listy, 112(5), 312–316. Získáno z http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3089

Číslo

Sekce

Články

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)