Analýza organických barviv a pigmentů používaných v uměleckých dílech pomocí laserové desorpční hmotnostní spektrometrie

Autoři

  • I. Křížová Ústav biochemie a mikrobiologie, Vysoká škola chemicko-technologická, Praha
  • M. Stýblová Ústav biochemie a mikrobiologie, Vysoká škola chemicko-technologická, Praha
  • L. Coufalová Ústav biochemie a mikrobiologie, Vysoká škola chemicko-technologická, Praha
  • R. Hynek Ústav biochemie a mikrobiologie, Vysoká škola chemicko-technologická, Praha
  • Š. Kučková Ústav biochemie a mikrobiologie, Vysoká škola chemicko-technologická, Praha | Katedra chemie a didaktiky chemie, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Praha

Klíčová slova:

organická barviva a pigmenty, laky, sodné a draselné adukty, hmotnostní spektrometrie

Abstrakt

The subject of the article is the identification of some natural organic dyes and pigments by the title method (LDMS). The advantage of LDMS is a rapid and reliable identification of low-molecular-weight dyes or pigment without chemical modification of samples. This method can be used for analysis of works of art or verification of their authenticity. The method was tested on organic dyes and pigments (e.g. alizarin, apigenin, baicalein, flavone, xanthone), four laks (alizarin, purpurin, chrysin, quercetin laks) and laks mixed with organic binders.

Stahování

Publikováno

15.06.2014

Jak citovat

Křížová, I., Stýblová, M., Coufalová, L., Hynek, R., & Kučková, Š. (2014). Analýza organických barviv a pigmentů používaných v uměleckých dílech pomocí laserové desorpční hmotnostní spektrometrie. Chemické Listy, 108(6), 604–609. Získáno z http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/487

Číslo

Sekce

Články

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)