Změny hodnocení odolnosti izolačních ochranných oděvů proti permeaci toxických látek

Autoři

  • P. Otřísal Ústav ochrany proti zbraním hromadného ničení, Univerzita obrany v Brně, Vyškov, Česká republika
  • S. Florus Ústav ochrany proti zbraním hromadného ničení, Univerzita obrany v Brně, Vyškov, Česká republika
  • V. Obšel DEZA – Detekce a záchyt škodlivin, Brno, Česká republika
  • K. Friess Ústav fyzikální chemie, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha, Česká republika
  • R. Karkalić Oddělení ochrany proti zbraním hromadného ničení, Vojenská akademie v Bělehradu, Bělehrad, Srbsko
  • D. Mosteanu Vysoká vojenská škola pozemního vojska „Nicolae Balcescu“, Sibiu, Rumunsko
  • Z. Veličković Oddělení ochrany proti zbraním hromadného ničení, Vojenská akademie v Bělehradu, Bělehrad, Srbsko
  • Ľ. Švorc Ústav analytickej chémie, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bratislava, Slovensko

Klíčová slova:

ochranné rukavice, ochranný oděv, prostředek individuální ochrany, bariérový materiál, toxická látka, permeace, norma

Abstrakt

Protective barrier materials designated against the effects of toxic compounds on human health have to fulfil a lot of normalized demands. These demands are mandatory for both producers of technological products and those of the final individual protective equipment. The resistivity of barrier materials has to be evaluated not only in the process of their development but also during their usage and shelf life. The present work reveals the changes in standard approaches to testing barrier materials against toxic compounds permeation in static and dynamic conditions. The main aim of this paper is to analyze specifications and differences among canceled standards ČSN EN ISO 6529 (2002) and ČSN EN 374-3 (2004) on the one side and newly established standards ČSN EN 16523-1 a 16523-2 (2015) on the other from the viewpoint of their impact into the field of practical testing of the protective clothing resistivity to toxic compounds. Our contribution should also invoke a broader discussion on declared approaches, methodologies and testing techniques with a focus on the specification and differences in particular areas (scope, terms and definitions).

Stahování

Publikováno

15.02.2019

Jak citovat

Otřísal, P., Florus, S., Obšel, V., Friess, K., Karkalić, R., Mosteanu, D., Veličković, Z., & Švorc, Ľ. (2019). Změny hodnocení odolnosti izolačních ochranných oděvů proti permeaci toxických látek. Chemické Listy, 113(2), 90–96. Získáno z http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3286

Číslo

Sekce

Články