Česká hmotnostní spektrometrie v roce 2020

Autoři

  • V. Havlíček
  • K. Lemr
  • F. Tureček

Stahování

Publikováno

15.02.2020

Jak citovat

Havlíček, V., Lemr, K., & Tureček, F. (2020). Česká hmotnostní spektrometrie v roce 2020. Chemické Listy, 114(2), 85–88. Získáno z http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3530

Číslo

Sekce

Úvodník