Vybrané kapitoly z hmotnostní spektrometrie

Autoři

  • V. Havlíček
  • K. Lemr
  • F. Tureček

Stahování

Publikováno

15.03.2020

Jak citovat

Havlíček, V., Lemr, K., & Tureček, F. (2020). Vybrané kapitoly z hmotnostní spektrometrie. Chemické Listy, 114(3), 161–162. Získáno z http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3557

Číslo

Sekce

Úvodník