Elektrochemické stanovenie amlodipínu vo farmaceutických prípravkoch a v moči využitím bórom dopovanej diamantovej elektródy

Autoři

  • K. Cinková Ústav analytickej chémie, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bratislava, Slovensko
  • Ľ. Švorc Ústav analytickej chémie, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bratislava, Slovensko

Klíčová slova:

amlodipín, bórom dopovaná diamantová elektróda, diferenčná pulzová voltampérometria, detekčný limit

Abstrakt

The boron-doped diamond electrode (BDDE) as a perspective electrochemical sensor in association with differential pulse voltammetry was used for a sensitive determination of Amlodipine (AML) was determined in pharmaceutical formulations and in urine using a BDDE.  AML undergoes an irreversible electrochemical oxidation with a peak potential of ca. +0.75 V (vs. Ag/AgCl, 3 mol l–1 KCl in a mixture of Britton-Robinson buffer of pH 5 and methanol, 10:1). The obtained parameters were as follows: the linear concentration range at 2·10–7 – 6·10–6 mol l–1 and at 6·10–6 – 3.8·10–5 mol l–1, detection limit 7.4·10–8 mol l–1 and relative standard deviation 3.6 % at 9.9·10–6 mol l–1 AML, n = 20). The proposed procedure was used in the analysis of commercial tablets and model urine samples with good recoveries. The method is simple, rapid, sensitive and of good repeatability.

Stahování

Publikováno

15.06.2015

Jak citovat

Cinková, K., & Švorc, Ľ. (2015). Elektrochemické stanovenie amlodipínu vo farmaceutických prípravkoch a v moči využitím bórom dopovanej diamantovej elektródy. Chemické Listy, 109(6), 463–469. Získáno z http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/363

Číslo

Sekce

Články

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)