Lieky s mechanizmom pulzného uvoľňovania

Autoři

  • D. Sabadková Ústav technologie léků, Farmaceutická fakulta, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Brno
  • A. Franc Ústav technologie léků, Farmaceutická fakulta, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Brno
  • J. Muselík Ústav technologie léků, Farmaceutická fakulta, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Brno
  • D. Neumann Dětská klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Hradec Králové
  • D. Vetchý Ústav technologie léků, Farmaceutická fakulta, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Brno

Klíčová slova:

liekové systémy, pulzné uvoľňovanie, oneskorené uvoľňovanie, , cirkadiánny rytmus

Abstrakt

This review is focused on the basic principles of the delivery systems with a pulsatile release pattern. Such systems are designed according to the circadian rhythm of the body. Time-controlled, stimuli-induced and externally regulated pulsatile drug delivery systems are recognized. The drug release of time-controlled systems occurs after a predefined time lag. Stimuli-induced systems release the drug as a reaction to changeable conditions in the body (pH, glucose level). The drug release of externally regula­ted systems is controlled via external stimulus (magnetism, ultrasound). Pulsatile drug delivery systems rank among modern dosage forms which provide many therapeutic benefits.

Stahování

Publikováno

15.05.2015

Jak citovat

Sabadková, D., Franc, A., Muselík, J., Neumann, D., & Vetchý, D. (2015). Lieky s mechanizmom pulzného uvoľňovania. Chemické Listy, 109(5), 353–359. Získáno z http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/369

Číslo

Sekce

Články

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)

<< < 1 2 3