Metodiky vzorkování zhášečů hoření

Autoři

  • T. Ocelka E&H Services, a.s., Praha
  • J. Oceánský E&H Services, a.s., Praha
  • B. Kotlík Státní zdravotní ústav, Praha
  • P. Kačer Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha

Klíčová slova:

zhášeče hoření, metodika vzorkování, kontaminace ovzduší, pasivní vzorkování, homogenizace vzorku

Abstrakt

Flame retardants, i.e., chemical compounds added to products to increase fire safety, occur in all components of the environment. To perform an efficient mapping of their sources and ways of exposure of human body to them, it is necessary to know their concentration in the air, in solid materials, and waters. For this purpose, primarily, it is desirable to unify the sampling methods, allowing the interpretation of results and their comparison. In case of air, a selection of the most appropriate method is necessary: either a passive sampling based on diffusion or an active sampling based of sucking of air through a filter or direct sampling of dust. For solid materials, it is important to take a representative sample.

Stahování

Publikováno

15.02.2017

Jak citovat

Ocelka, T., Oceánský, J., Kotlík, B., & Kačer, P. (2017). Metodiky vzorkování zhášečů hoření. Chemické Listy, 111(2), 156–162. Získáno z http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/36

Číslo

Sekce

Články

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)

1 2 3 > >>