Polyméry reagujúce na stimuly pre prípravu in situ gélov

  • S. Rohaľová Livovská Ústav farmaceutické technologie, Farmaceutická fakulta, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika ǀ Katedra farmaceutickej technológie, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Košice, Slovensko
  • J. Gajdziok Ústav farmaceutické technologie, Farmaceutická fakulta, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika http://orcid.org/0000-0001-5599-5648
  • T. Wolaschka Katedra farmaceutickej technológie, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Košice, Slovensko
  • D. Vetchý Ústav farmaceutické technologie, Farmaceutická fakulta, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika http://orcid.org/0000-0003-2476-9861
Klíčová slova: in situ gél, smart polymér, polyméry reagujúce na stimuly, hydrogél

Abstrakt

Recently, the stimuli-responsive polymers get increased scientific interest due to the ability to reversibly alter their physicochemical properties. They are often referred to as smart, environmental-sensitive or intelligent polymers. This review provides fundamental information on various types of smart polymers responsive to biological, physical and chemical stimuli with examples of their use in the preparation of smart hydrogels and in situ gels with controlled or targeted drug release.

Publikované
2021-01-15
Jak citovat
[1]
Rohaľová Livovská, S., Gajdziok, J., Wolaschka, T. a Vetchý, D. 2021. Polyméry reagujúce na stimuly pre prípravu in situ gélov. Chemické listy. 115, 1 (led. 2021), 25-31.
Sekce
Články

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)