Hierarchia výberu bioremediačných technológií: možnosti využitia potenciálu bakteriálnych degradérov

Autoři

  • K. Dercová Oddelenie biochemickej technológie, Ústav biotechnológie, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita, Bratislava, Slovensko
  • K. Lászlová Oddelenie biochemickej technológie, Ústav biotechnológie, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita, Bratislava, Slovensko
  • H. Dudášová Oddelenie biochemickej technológie, Ústav biotechnológie, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita, Bratislava, Slovensko
  • S. Murínová Oddelenie biochemickej technológie, Ústav biotechnológie, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita, Bratislava, Slovensko | Výskumný ústav vodného hospodárstva, Národné referenčné laboratórium pre oblasť vôd, Bratislava, Slovensko
  • M. Balaščáková Oddelenie biochemickej technológie, Ústav biotechnológie, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita, Bratislava, Slovensko
  • J. Škarba Oddelenie biochemickej technológie, Ústav biotechnológie, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita, Bratislava, Slovensko

Klíčová slova:

bioaugmentácia, bioremediácia, biostimulácia, prirodzená atenuácia

Abstrakt

The utilization of degradation ability of microorganisms for decontamination of polluted environment is an intensively expanding area of environmental biotechnology, specifically of remediation technologies using biological approaches. Bioremediation is an attractive low-cost innovative technology, representing a sustainable approach to removing organic and inorganic pollutants. Bioremediation is a prospective and useful technique comprising the use of microorganisms and/or plants for biodegradation or biotransformation of contaminants. The technique can be employed as a monitored natural attenuation or as assisted bioremediation – biostimulation and bioaugmentation. This review describes some novel approaches that may increase the lifetime and activity of microorganisms in adverse environment.

Stahování

Publikováno

15.04.2015

Jak citovat

Dercová, K., Lászlová, K., Dudášová, H., Murínová, S., Balaščáková, M., & Škarba, J. (2015). Hierarchia výberu bioremediačných technológií: možnosti využitia potenciálu bakteriálnych degradérov. Chemické Listy, 109(4), 281–290. Získáno z http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/382

Číslo

Sekce

Články

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)