Adaptačné odozvy bakteriálnych kmeňov na environmentálny stres spôsobený prítomnosťou toxických organických zlúčenín

Autoři

  • S. Murínová Ústav biotechnológie a potravinárstva, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita, Bratislava, Slovensko | Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava, Slovensko
  • H. Dudášová Ústav biotechnológie a potravinárstva, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita, Bratislava, Slovensko
  • L. Lukáčová Ústav biotechnológie a potravinárstva, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita, Bratislava, Slovensko
  • K. Lászlová Ústav biotechnológie a potravinárstva, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita, Bratislava, Slovensko
  • K. Dercová Ústav biotechnológie a potravinárstva, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita, Bratislava, Slovensko

Klíčová slova:

adaptácia, baktérie, bioremediácia, mastné kyseliny, membrána, stres

Abstrakt

A prospective method for decontamination of the environment is bioremediation using bacteria or fungi and phytoremediation using plants to degrade pollutants. The bacteria used for biodegradation must be able to colonize the contaminated area. Some of them have developed efficient adaptation mechanisms to survive under adverse conditions. Most adaptive mechanisms are associated with membrane fluidity and lipid-phase stability. In the pre­sence of organic compounds bacteria decrease membrane fluidity to maintain cell viability. This can be achieved by increased cis/trans isomerization, membrane saturation and alternation of branched and cyclopropyl fatty acids.

Stahování

Publikováno

15.05.2013

Jak citovat

Murínová, S., Dudášová, H., Lukáčová, L., Lászlová, K., & Dercová, K. (2013). Adaptačné odozvy bakteriálnych kmeňov na environmentálny stres spôsobený prítomnosťou toxických organických zlúčenín. Chemické Listy, 107(5), 356–361. Získáno z http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/692

Číslo

Sekce

Články

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)