Polymerní implantáty v humánní medicíně

Autoři

  • J. Michálek
  • J. Podešva

Stahování

Publikováno

15.06.2021

Jak citovat

Michálek, J., & Podešva, J. (2021). Polymerní implantáty v humánní medicíně. Chemické Listy, 115(6), 289–290. Získáno z http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3855

Číslo

Sekce

Úvodník