Milníky a vybrané aplikace radiouhlíkového datování

Autoři

  • Vojtěch Valášek Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i., Praha, Česká republika | Ústav pro životní prostředí, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Praha, Česká republika https://orcid.org/0000-0002-8676-9288
  • Markéta Petrová Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i., Praha, Česká republika | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, České vysoké učení technické v Praze, Praha, Česká republika
  • Ivo Světlík Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i., Praha, Česká republika
  • Veronika Brychová Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i., Praha, Česká republika https://orcid.org/0000-0002-3624-2955
  • Jan Kubančák Ústav experimentálnej fyziky SAV, v.v.i., Košice, Slovensko https://orcid.org/0000-0003-4778-9355
  • Kateřina Pachnerová Brabcová Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i., Praha, Česká republika https://orcid.org/0000-0002-5288-6080

DOI:

https://doi.org/10.54779/chl20230094

Klíčová slova:

radiouhlíkové datování, urychlovačová hmotnostní spektrometrie, forenzní aplikace, slonovina

Abstrakt

The history of radiocarbon dating is defined by several major milestones – its own discovery, the forced revision of basic principles, the discovery of accelerator mass spectrometry and anthropogenic influences. The current capabilities of the method are demonstrated through two forensic applications in the field of crime against humans and endangered species.

chla.jpg

Historie radiouhlíkového datování je vymezena několika zásadními milníky – vlastním objevem, vynucenou revizí základních principů, objevem urychlovačové hmotnostní spektrometrie a antropogenními vlivy. Současné možnosti metody jsou ukázány na dvou forenzních aplikacích v oblasti trestné činnosti páchané na lidech i ohrožených druzích zvířat.

Stahování

Publikováno

15.02.2023

Jak citovat

Valášek, V., Petrová, M., Světlík, I., Brychová, V., Kubančák, J., & Pachnerová Brabcová, K. (2023). Milníky a vybrané aplikace radiouhlíkového datování. Chemické Listy, 117(2), 94–99. https://doi.org/10.54779/chl20230094

Číslo

Sekce

Články

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)