Molekulárně-specifická radiouhlíková analýza

Autoři

  • Veronika Brychová Oddělení dozimetrie záření, Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i., Husinec-Řež, Česká republika https://orcid.org/0000-0002-3624-2955
  • Lucie Davidová Department of Chemistry-BMC, Uppsala University, Uppsala, Švédsko
  • Ivo Světlík Oddělení dozimetrie záření, Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i., Husinec-Řež, Česká republika
  • Kateřina Pachnerová Brabcová Oddělení dozimetrie záření, Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i., Husinec-Řež, Česká republika https://orcid.org/0000-0002-5288-6080
  • Markéta Petrová Oddělení dozimetrie záření, Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i., Husinec-Řež, Česká republika | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, České vysoké učení technické v Praze, Praha, Česká republika
  • Gabriela Florescu Department of Geography, Stefan cel Mare University of Suceava, Suceava, Rumunsko

DOI:

https://doi.org/10.54779/chl20230100

Klíčová slova:

molekulárně-specifická radiouhlíková analýza, preparativní plynová a kapalinová chromatografie, AMS, radiouhlíkové datování, lipidy

Abstrakt

Compound-specific radiocarbon analysis has played important role in the methodology applied in radiocarbon dating since the development of modern analytical instrumentation. Thank to this evolution it is nowadays possible to radiocarbon date samples which would be normally considered as undatable due to their heterogenous nature or secondary contamination. The aim of this review is to introduce molecular-specific radiocarbon dating approach and show some particular applications already successfully tested and used in radiocarbon dating.

chla.jpg

Molekulárně-specifická radiouhlíková analýza hraje důležitou roli v nových metodických postupech radiouhlíkového datování. Díky moderním analytickým možnostem lze molekulárně-specifickým přístupem určit stáří u vzorků, které by jinak byly, ať už kvůli své heterogenní povaze či vlivu sekundární kontaminace, nedatovatelné. Cílem tohoto příspěvku je přiblížit problematiku molekulárně-specifického přístupu v radiouhlíkovém datování a ukázat některé konkrétní aplikace, které již byly v rámci této metodiky vyzkoušeny a zavedeny.

Stahování

Publikováno

15.02.2023

Jak citovat

Brychová, V., Davidová, L., Světlík, I., Pachnerová Brabcová, K., Petrová, M., & Florescu, G. (2023). Molekulárně-specifická radiouhlíková analýza. Chemické Listy, 117(2), 100–106. https://doi.org/10.54779/chl20230100

Číslo

Sekce

Články

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)