Pokroky ve studiu interakce inzulinu s jeho receptorem

Autoři

  • L. Žáková Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i., Praha
  • J. Jiráček Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i., Praha

Klíčová slova:

inzulin, syntéza inzulinu, analogy inzulinu, receptor inzulinu, hormon, krystalová struktura, NMR struktura, aktivní konformace, dimerizace inzulinu, diabetes mellitus

Abstrakt

Until recently, despite decades of intensive research, the exact mode of interaction of insulin with its membrane receptor remained elusive. However, recent advances achieved with insulin analogues and crystallographic studies with the insulin receptor provided a first insight into the interaction of insulin with its primary binding site on the insulin receptor. This review describes the story of insulin research at the above Institute.

Stahování

Publikováno

15.04.2014

Jak citovat

Žáková, L., & Jiráček, J. (2014). Pokroky ve studiu interakce inzulinu s jeho receptorem. Chemické Listy, 108(4), 368–374. Získáno z http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/526

Číslo

Sekce

Články

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)