Fázová stabilita butanol-benzinových směsí

Autoři

  • Z. Mužíková Ústav technologie ropy a alternativních paliv, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha
  • J. Šiška Ústav technologie ropy a alternativních paliv, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha
  • M. Pospíšil Ústav technologie ropy a alternativních paliv, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha
  • G. Šebor Ústav technologie ropy a alternativních paliv, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha

Klíčová slova:

butanol, rozpustnost vody, bod zákalu, separace fází

Abstrakt

Biobutanol can be used as a biofuel in the same manner as bioethanol in spark ignition engines. This work deals with water solubility and phase stability with water of biobutanol-gasoline (up to 10 v/v %) of biobutanol. Miscibility of butanol-gasoline blend with water is limited. During the phase separation at negative temperatures 1-butanol remained in the gasoline-phase and the water was separated in the solid form.

Stahování

Publikováno

15.08.2013

Jak citovat

Mužíková, Z., Šiška, J., Pospíšil, M., & Šebor, G. (2013). Fázová stabilita butanol-benzinových směsí. Chemické Listy, 107(8), 638–642. Získáno z http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/630

Číslo

Sekce

Články

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)

1 2 > >>