Stanovení stopových koncentrací FAME v leteckém petroleji

Autoři

  • J. Káňa Ústav technologie ropy a alternativních paliv, Fakulta technologie ochrany prostředí, Vysoká škola chemicko-technologická, Praha
  • J. Chudoba Centrální laboratoře, Vysoká škola chemicko-technologická, Praha
  • P. Šimáček Ústav technologie ropy a alternativních paliv, Fakulta technologie ochrany prostředí, Vysoká škola chemicko-technologická, Praha
  • M. Pospíšil Ústav technologie ropy a alternativních paliv, Fakulta technologie ochrany prostředí, Vysoká škola chemicko-technologická, Praha

Klíčová slova:

stopové koncentrace FAME, stanovení, letecký petrolej, GC-MS

Abstrakt

Contamination of the aviation fuel with biodiesel is undesirable even in trace amounts (below 10 mg kg1). A rapid GC-MS method for determination of biodiesel traces (1–50 mg kg–1) in aviation kerosin is described.

Stahování

Publikováno

15.07.2012

Jak citovat

Káňa, J., Chudoba, J., Šimáček, P., & Pospíšil, M. (2012). Stanovení stopových koncentrací FAME v leteckém petroleji. Chemické Listy, 106(7), 665–671. Získáno z http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/894

Číslo

Sekce

Články

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)

1 2 > >>