Stanovenie fyzikálno-chemických vlastností a sledovanie stability skvalénových emulzií

Autoři

  • E. Slepecká Ústav epizootológie a preventívnej veterinárskej medicíny, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Košice, Slovensko
  • J. Süli Ústav lekárskej chémie, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Košice, Slovensko
  • J. Radová Ústav lekárskej chémie, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Košice, Slovensko
  • A. Ondrejková Ústav epizootológie a preventívnej veterinárskej medicíny, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Košice, Slovensko
  • R. Ondrejka Ústav epizootológie a preventívnej veterinárskej medicíny, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Košice, Slovensko
  • M. Prokeš Ústav epizootológie a preventívnej veterinárskej medicíny, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Košice, Slovensko
  • Ľ. Korytár Ústav epizootológie a preventívnej veterinárskej medicíny, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Košice, Slovensko
  • P. Čechvala Ústav epizootológie a preventívnej veterinárskej medicíny, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Košice, Slovensko
  • J. Harvanová Ústav farmaceutickej chémie, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Košice, Slovensko

Klíčová slova:

emulzia, skvalén, stabilita emulzií

Abstrakt

The study deals with the preparation of stable emulsions of squalene, which are suitable for production of adjuvant inactivated vaccine. We followed the stability of emulsions prepared at a concentration of squalene 2.5 % (w/v) as well as some of their physical properties. The ideal storage conditions of squalene emulsions were determined by observing the impact of packaging materials on the stability. Higher stability of the emulsions stored in polyethylene compared with those stored in glass contai­ners was observed.

Stahování

Publikováno

15.08.2013

Jak citovat

Slepecká, E., Süli, J., Radová, J., Ondrejková, A., Ondrejka, R., Prokeš, M., Korytár, Ľ., Čechvala, P., & Harvanová, J. (2013). Stanovenie fyzikálno-chemických vlastností a sledovanie stability skvalénových emulzií. Chemické Listy, 107(8), 659–664. Získáno z http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/634

Číslo

Sekce

Články

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)