Interakce kmenových buněk s polymerním substrátem

Autoři

  • N. Slepičková Kasálková Ústav inženýrství pevných látek, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha
  • P. Slepička Ústav inženýrství pevných látek, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha
  • L. Bačáková Fyziologický ústav, Akademie věd České republiky, Praha
  • Z. Kolská Přírodovědecká fakulta, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Ústí nad Labem
  • V. Švorčík Ústav inženýrství pevných látek, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha

Klíčová slova:

polymer, plazma, povrchová modifikace, cytokompatibilita, kmenové buňky

Abstrakt

This work is aimed on the determination of physico-chemical properties of plasma treated poly-ʟ-lactic acid biopolymer and its influence on the attachment and organization of stem cells from fat tissue. The surface changes were examined with goniometry (wettability), atomic force microscopy (surface roughness and morphology) and photoelectron spectroscopy (chemical changes). The cytocompatibility of PLLA was studied in vitro by characterization of stem cell adhesion, growth, differentiation, migration and proliferation. The physico-chemical properties depend strongly on the plasma treatment time. It was found that plasma activation has a positive effect on stem cells cultivation, as well as on the cell growth in orderly manner and in the preferred direction.

Stahování

Publikováno

15.07.2017

Jak citovat

Slepičková Kasálková, N., Slepička, P., Bačáková, L., Kolská, Z., & Švorčík, V. (2017). Interakce kmenových buněk s polymerním substrátem. Chemické Listy, 111(7), 439–444. Získáno z http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/64

Číslo

Sekce

Články

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)

1 2 3 4 > >>