Technologie výroby studenoemisních katod na bázi wolframu s tenkou povrchovou vrstvou epoxidu

Autoři

  • A. Knápek Ústav fyziky, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Vysoké učení technické v Brně, Brno
  • L. Grmela Ústav fyziky, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Vysoké učení technické v Brně, Brno

Klíčová slova:

studenoemisní katody, elektrochemické leptání

Abstrakt

The article describes the title technology. Requirements for electron sources for the cathode tip and emission plane are specified. The implemented technology uses a fully automated etching setup. Finally, the main algorithm of driver software is described. The main advantages of electrochemically-made cold emission cathodes are given.

Stahování

Publikováno

15.07.2013

Jak citovat

Knápek, A., & Grmela, L. (2013). Technologie výroby studenoemisních katod na bázi wolframu s tenkou povrchovou vrstvou epoxidu. Chemické Listy, 107(7), 545–549. Získáno z http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/648

Číslo

Sekce

Články