Studium anodické oxidace 2,4,6-tribromfenolu

Autoři

  • E. Marková Katedra analytické chemie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc
  • P. Smyslová Katedra analytické chemie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc
  • P. Macíková Katedra analytické chemie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc
  • J. Skopalová Katedra analytické chemie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc
  • P. Barták Katedra analytické chemie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc

Klíčová slova:

2,4,6-tribromfenol, cyklická voltametrie, anodická oxidace, elektroda ze skelného uhlíku, platinová elektroda, GC-MS

Abstrakt

Electrochemical oxidation of 2,4,6-tribromophenol (TBP) has been studied by cyclic and differential pulse voltammetries at a glassy carbon electrode in 50 % aqueous methanol the pH range 2.5-12. The formation of electroactive products was observed in acid solution. A film of polymeric oxidation product that passivates the electrode surface was formed depending on the concentration and scan rate in neutral and alkaline solutions. Neutral and alkaline solutions of TBP were subjected to controlled-potential electrolysis with Pt gauze electrode and the coating formed on the electrode was analyzed by GC-MS. The main products of TBP oxidation were 2,6-dibromo-4-(2,4,6-tribromophenoxy)phenol and 3,3’,5,5’-tetrabromo-1,1’-bi(cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)-4,4’-dione.

Stahování

Publikováno

15.03.2012

Jak citovat

Marková, E., Smyslová, P., Macíková, P., Skopalová, J., & Barták, P. (2012). Studium anodické oxidace 2,4,6-tribromfenolu . Chemické Listy, 106(3), 195–199. Získáno z http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/964

Číslo

Sekce

Články