Studium distribuce prvků v močových kamenech technikou laserové ablace ve spojení s hmotnostní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem

Autoři

  • K. Proksová Laboratoř atomové spektrochemie, Ústav chemie, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Brno
  • K. Novotný Laboratoř atomové spektrochemie, Ústav chemie, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Brno
  • M. Galiová Laboratoř atomové spektrochemie, Ústav chemie, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Brno
  • T. Vaculovič Středoevropský technologický institut, Masarykova univerzita, Kamenice, Brno
  • J. Kuta Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Brno
  • M. Nováčková Laboratoř atomové spektrochemie, Ústav chemie, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Brno
  • V. Kanický Laboratoř atomové spektrochemie, Ústav chemie, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Brno

Klíčová slova:

laserová ablace, hmotnostní spektrometrie v indukčně vázaném plazmatu, LA-ICP-MS, biominerály, močové kameny

Abstrakt

The title technique (LA-ICP-MS) is suitable for mapping of elemental distribution in urinary stones. Two ablation modes have been compared, namely line scan and raster of isolated ablation spots. The correlation between some elements made it possible to estimate the proportions of particular minerals in the urinary stones. The results will be used for comprehensive evaluation of the emergence and growth of urinary stones.

Stahování

Publikováno

15.03.2012

Jak citovat

Proksová, K., Novotný, K., Galiová, M., Vaculovič, T., Kuta, J., Nováčková, M., & Kanický, V. (2012). Studium distribuce prvků v močových kamenech technikou laserové ablace ve spojení s hmotnostní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem. Chemické Listy, 106(3), 229–235. Získáno z http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/970

Číslo

Sekce

Články