Laterální mapování kovových materiálů pomocí laserové ablace ve spojení s ICP-MS

Autoři

  • T. Warchilová Laboratoř atomové spektrochemie, Ústav chemie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno
  • T. Vaculovič Středoevropský technologický institut, Masarykova univerzita, Kamenice, Brno
  • O. Matal Energovýzkum, spol. s r. o., Brno
  • T. Šimo Energovýzkum, spol. s r. o., Brno
  • V. Kanický Laboratoř atomové spektrochemie, Ústav chemie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno

Klíčová slova:

LA-ICP-MS, taveniny fluoridových solí, koroze, laterální mapování

Abstrakt

The lateral elemental mapping of surface-corroded Ni-based structural materials for nuclear reactors has been performed by the title method. Corrosion by molten fluorides was investigated at variable times of exposition and elevated temperatures. Test specimens were embedded in resin disks, polished and ablated using the raster mode. Changes in element contents in surface layers to the depth 50 μm were observed.

Stahování

Publikováno

15.03.2012

Jak citovat

Warchilová, T., Vaculovič, T., Matal, O., Šimo, T., & Kanický, V. (2012). Laterální mapování kovových materiálů pomocí laserové ablace ve spojení s ICP-MS. Chemické Listy, 106(3), 236–239. Získáno z http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/971

Číslo

Sekce

Články