Submikronové struktury připravené excimerovým laserem – teorie, vlastnosti a využití

Autoři

  • D. Fajstavr Ústav inženýrství pevných látek, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha
  • P. Slepička Ústav inženýrství pevných látek, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha
  • Z. Kolská Přírodovědecká fakulta, Ústecké materiálové centrum, Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem
  • V. Švorčík Ústav inženýrství pevných látek, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha

Klíčová slova:

excimerový laser, polymer, povrchová morfologie, nanostruktura

Abstrakt

This paper discusses methods for the preparation of nanostructures, especially the preparation by excimer laser beam. Modification with the laser beam has many advantages due to the unique physical properties of the beam and therefore this method is currently applied in a wide range of applications (ophthalmology, dermatology, plastic surgery and others). When modifying the polymeric substrate, morphological surface changes occur, together with the formation of nanostructures, which are controlled by both the laser beam parameters and by the selected substrate. This paper deals with these nanostructures, laser beam usage, as well as its properties and possibilities.

Stahování

Publikováno

15.11.2018

Jak citovat

Fajstavr, D., Slepička, P., Kolská, Z., & Švorčík, V. (2018). Submikronové struktury připravené excimerovým laserem – teorie, vlastnosti a využití. Chemické Listy, 112(11), 762–769. Získáno z http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3214

Číslo

Sekce

Články

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)

1 2 3 4 > >>