Řešené příklady interpretace produktových spekter peptidů

Autoři

  • J. Novák Mikrobiologický ústav AV ČR, Praha
  • V. Havlíček Mikrobiologický ústav AV ČR, Praha

Klíčová slova:

fragmentace, mechanismus, pravidlo, isotopová obálka, interpretační postup, nomenklatura iontů, jemná isotopová struktura

Abstrakt

The fragmentation of four peptide types, i.e. linear, cyclic, branched and branched-cyclic peptides, is described in four tutorial examples. The possible de novo sequencing approaches are supported by an open tool called CycloBranch. This tutorial represents a practical extension of our preceding article Fundamentals of Mass Spectra Interpretation published in the previous Chemicke listy issue (2/2020) and can serve the newcomers for the basic orientation in the peptidomics field.

Stahování

Publikováno

15.03.2020

Jak citovat

Novák, J., & Havlíček, V. (2020). Řešené příklady interpretace produktových spekter peptidů. Chemické Listy, 114(3), 200–208. Získáno z http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3562

Číslo

Sekce

Články