Základní vlastnosti nanostruktur a jejich laserem stimulovaná příprava na povrchu polymerů

Autoři

  • I. Michaljaničová Ústav inženýrství pevných látek, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha
  • P. Slepička Ústav inženýrství pevných látek, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha
  • Z. Kolská Přírodovědecká fakulta, Ústecké materiálové centrum, Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem
  • V. Švorčík Ústav inženýrství pevných látek, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha

Klíčová slova:

nanostruktura, laser, povrchová morfologie, charakterizace, nanotechnologie

Abstrakt

This paper provides a brief insight into the world of nanotechnology and nanostructures, including a short excursus into their history, principles and related properties. Although there are many ways how to prepare nanostructures, this work describes only laser modification technique of polymers, which is still up to date for various potential applications. The study of the surface morphology by microscopic methods represents an integral part of the nanostructure research. The most significant of them are briefly described in this work.

Stahování

Publikováno

15.08.2017

Jak citovat

Michaljaničová, I., Slepička, P., Kolská, Z., & Švorčík, V. (2017). Základní vlastnosti nanostruktur a jejich laserem stimulovaná příprava na povrchu polymerů. Chemické Listy, 111(8), 486–493. Získáno z http://ww.w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/51

Číslo

Sekce

Články

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)

1 2 3 4 > >>